Soukromá psychologická praxe, Mgr. Petra Rohlíková

Mgr. Petra Rohlíková
Firmy
Jednotlivci

O mně

Mgr. Petra Rohlíková

Mgr. Petra Rohlíková

Vystudovala jsem jednooborovou psychologii na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze (2003). Od roku 2009 jsem externí doktorandkou tamtéž v oblasti psychologie práce a organizace.

Vlastní psychoterapeutickou praxi jsem založila v roce 2007. V ní se věnuji individuální práci s dospělými klienty, kteří touží po bližším sebepoznání a sebereflexi nebo se ocitají v náročných životních situacích.

Kromě psychoterapie poskytuji také konzultace v oblasti psychologie práce a organizace (koučování, výběr a rozvoj zaměstnanců).

Odbornou praxi jsem získala ve Fakultní nemocnici Motol na oddělení transplantací plic, kde jsem pracovala 3 roky po ukončení studií. Ve stejné době jsem začala působit jako interní HR expert se zaměřením na konzultace a psychodiagnostiku v oblasti výběru a rozvoje zaměstnanců ve velkých korporacích, kde jsem strávila 11 let.

Ke zkvalitnění vlastní práce s klienty procházím pravidelným vzděláváním a certifikacemi a to jak v oblasti psychoterapie (např. výcvik v psychoterapii zaměřené na klienta PCA, atestace v práci s Rorschachovou metodou, nyní ve výcviku Pesso Boyden Psychomotorické terapie založené na teorii potřeb), tak i v oblasti psychologie práce (např.leadership development programy, certifikace kouče od Erickson College).

Kontakt

Mgr. Petra Rohlíková

Adresa:
Hybernská 20, Praha 1
Dopravní spojení:
Metro B: Náměstí republiky – Masarykovo nádraží

Na konzultaci se prosím předem objednejte na e-mailové adrese psycholozka@napismi.cz

Jednotlivci/individuální psychoterapie Moje motto: „Dospělý je ten, kdo umí být šťasten sám se sebou“ [Osho]

V rámci individuálních setkání nabízím podporu a provázení dospělým klientům, kteří:

Pomáhám klientům objevovat a hledat jejich možnosti, zdroje a způsoby řešení. Věřím v nedirektivní podporu a provázení, které posiluje klientovu vlastní kompetenci, individualitu a víru v sebe. Nestavím se do role experta. Zastávám základní podmínky rogeriánského přístupu, tedy empatii, bezpodmínečné přijetí klientových témat a tzv. kongruenci a autenticitu (opravdovost). Při práci s jednotlivci je pro mne důležitá především diskrétnost a pocit bezpečí.

Individuální koučink Moje motto: „V jednoduchosti je krása.“

V koučinku stejně jako v terapii věřím v nedirektivní podporu a provázení, které posiluje klientovu vlastní kompetenci, individualitu a víru v sebe sama. Klient při objevování a hledání svých možnosti, zdrojů a způsobů řešení se se mnou potkává jako s partnerem, nikoliv expertem. Společně hledáme efektivní cesty, jak dosahovat pracovních cílů a zároveň zažívat spokojenost v osobním životě i ve vztahu k sobě.

Věnuji se především tématům:

Skupinový koučink

Jednotlivým manažerům oddělení nabízím možnost skupinového koučinku či facilitace setkání týmu v situacích, kde tým:

Poradenství a diagnostika při výběru a rozvoji zaměstnanců

Nabízím psychologické poradenství a diagnostiku jednotlivců i skupin a to jak v procesu výběru (individuálně, assessment centra), tak i v rámci jejich rozvoje (individuální stanovení silných stránek a potřeb rozvoje, development centra) či možného povýšení v rámci firmy (rozhodování mezi jednotlivými kandidáty). V diagnostice se zaměřuji nejen na měření konkrétních kompetencí, ale především na osobnostní stránku jednotlivých kandidátů a vhodnosti jejich profilů na konkrétní pozice.